Putování za pohádkou (I. A)

V pátek dne 4. listopadu 2022 se děti z I. A poprvé vydaly na výlet mimo školu. Čekala je návštěva knihovny Opatov, kde byl pro ně připraven program Putování za pohádkou. Pro někoho začalo dobrodružství už cestou do Prahy, protože jel poprvé v životě autobusem MHD. Po milém přivítání panem knihovníkem začala pohádka, do které byly vtaženy i samotné děti. Některé se střídaly v roli Honzy a musely si poradit s řešením rozličných úkolů od různých pohádkových bytostí. Nakonec se prvňáčkům podařilo za splnění všech hádanek získat poklad a také velkou pochvalu za šikovnost. Po pohádce pan knihovník vysvětlil, jak to chodí v knihovně, nechal začínající čtenáře prozkoumat knížky v celém dětském oddělení a rozdal dětem přihlášky, aby se mohly stát pravidelnými návštěvníky knihovny.

Všem se výborně připravený program líbil, těšíme se na další návštěvu.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka I. A