Začátek školního roku ve školní družině

V září se prvňáčci seznamovali s chodem družiny. Prohlédli si vybavení, seznámili se s hrami a stavebnicemi. Protože jsou šikovní, stihli i vyrobit krásné duhy, číst si, povídat a hlavně si hrát.

Postupně si osvojili režim v jídelně, jak se chovat, naučili se nosit tác jako ostatní spolužáci. Starší žáci si během září vytvořili pravidla, která se snaží dodržovat. V odděleních se také vyrábělo a povídalo na téma „Voda“. Pro upevnění příjemného klima v odděleních si zahráli hry: ,,Ledolamky“

Vyráběly se deštníky, skládaly parníky a loďky. Žáci ze 4. oddělení na ně napsali podzimní vzkazy a pouštěli je po Botiči. Foukaly se obrázky z barev a jarové vody. Tatínkové přišli o pěnu na holení, protože se v 7. oddělení používala k vytváření krásných kolorovaných papírů, ze kterých byli následovně poskládáni motýlci.  Žáci se také učili techniku enkaustiky, zažehlovali korálky, v 5. oddělení si několikrát připravovali „něco dobrého na zub“.

Zkrátka se ve družině naplno pracovalo a všichni se těší na další aktivity.

Dana Otradovcová, vychovatelka ŠD