Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Doplňovací volby zástupce zákonných zástupců do školské rady proběhly ve dnech 12.–13. září 2022.

Volil se 1 zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků, neboť k 31. 8. 2022 zanikl mandát paní Veroniky Schilders.

  • Počet voličů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků: 752
  • Volební účast: 405 (53,9 %)
  • Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 405
  • Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 405 (100 %)

Výsledky doplňovacích voleb

Kandidát

Počet získaných hlasů

Celkem

v %

Iveta Holá

242

59,8

Lucie Jirsová

163

40,2

Zákonní zástupci nezletilých žáků zvolili v doplňovacích volbách do školské rady jako svoji zástupkyni paní Ivetu Holou.

Funkční období v doplňovacích volbách nově zvolené členky školské rady je jeden rok (2022–2023).

R. Navrátil, za přípravný výbor voleb