Slavnostní zahájení školního roku 22/23

Ve čtvrtek dne 1. září začal školní rok 2022/2023. Pro 53 prvňáčků byl tento den jejich úplnou premiérou ve školních lavicích. Slavnostní uvítání nových školáků doprovázených rodiči, sourozenci i prarodiči proběhlo před školou.

Prvňáčci byli velmi vřele přivítáni panem místostarostou Petrem Benešem a paní ředitelkou Ester Santolíkovou Štorkovou. Děti byly slavnostně rozřazeny do dvou tříd třídními učitelkami Ilonou Kaplanovou a Lucií Fatrdlovou. Na prvňáčky se těšily také asistentky Eliška Kubanová a Tereza Strakatá i vychovatelky školní družiny Zuzana Hubingerová a Anna Žďárová.

Po slavnostním uvítání se všichni nedočkavě přesunuli do nádherně vyzdobených tříd v pavilonu E. Rodiče si mohli zaznamenat jedinečné okamžiky, kdy jejich prvňáček usedá poprvé do školní lavice. Na každé dítě čekala pestrobarevná krabice plná pracovních učebnic a výtvarných pomůcek a další dárečky. Pak již začala první opravdová vyučovací hodina s paní učitelkou, kterou všichni zvládli na jedničku s hvězdičkou. Potom do lavic místo dětí zasedli rodiče, které čekala třídní schůzka. Děti se zatím seznámily se svou paní vychovatelkou ve školní družině, kde si pohrály.

Všichni prvňáčci svůj první krok do školního života zvládli a my nejen jim, ale i všem ostatním žákům, rodičům i učitelům přejeme úspěšný školní rok.

Ilona Kaplanová & Lucie Fatrdlová, třídní učitelky I. A & I. B