Houbařský den (I. A)

V pondělí dne 19. září 2022 čekal žáky I. A první projektový den. Zvolili jsme téma Houby, protože děti v posledních dnech nadšeně vyprávěly o velmi úspěšných rodinných houbařských výpravách. Proto jsme také na třídní schůzce požádali rodiče o spolupráci a díky nim se nám v pondělí sešla pěkná sbírka čítající deset různých druhů hub, jedlých i nejedlých, v mnoha exemplářích.

Děti si po příchodu do třídy vylosovaly, v jaké skupince budou celý den pracovat. S využitím prezentace na tabuli jsme si postupně jednotlivé druhy hub představili a důkladně prohlédli. Povídali jsme si o tom, jak bezpečně houbařit, jak rozeznat jedlou houbu od nejedlé nebo jedovaté. Pak nás čekaly houbové úkoly, při kterých děti například trénovaly uvolnění ruky, procvičovaly čtení šesti již probraných písmenek, počítaly tečky na kloboucích muchomůrek, skládaly puzzle, učily se básničku o bedlách nebo třeba hledaly papírové houby po třídě. Nakonec jsme vyráběli vytrháváním z barevných papírů hříbky a muchomůrky, ze kterých vznikla hezká nástěnka. Náš první třídní projektový den se vydařil a děti se už nyní těší na další.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka I. A