Vyšehrad (IV. A)

Dne 17. června 2022 jsme se s dětmi vydali na bájný Vyšehrad. Letos jsme se ve IV. A učili znaky románského a gotického stavebního slohu. Proto jsme zvolili exkurzi právě na Vyšehradě, aby je děti mohly spatřit a prohlédnout si je naživo. Nachází se zde mnoho zajímavých staveb. Děti navštívily tamní baziliku svatého Petra a Pavla a rotundu svatého Martina. Měli jsme příležitost nahlédnout do prostor, které se obyčejnému návštěvníkovi běžně neotvírají. Exkurzi jsme si moc užili a věřím, že Vyšehrad v příštím roce znovu navštívíme.

Karel Šíma, třídní učitel