Poslední týden školy (III. C)

Děti z III. C absolvovaly dva velké autobusové výlety již v předchozím týdnu a na ten poslední si nechaly návštěvu filmového představení Myši patří do nebe v kině Chodov. Tuto odměnu za celoroční práci a dobré chování si děti samy vybraly. Už cesta autobusem a metrem byla pro některé žáky dobrodružstvím. U obchodního centra jsme stihli i návštěvu hřiště. Nádherný animovaný film jsme si užili společně s dalšími dvěma třídami.

Další den jsme skoro celý sportovali, děti si postupně zahrály v tělocvičně florbal, badminton, fotbal a vybíjenou.

Na poslední den před vysvědčením jsme si nechali návštěvu parku. Protože nám příliš nepřálo počasí a všude bylo mokro, alespoň jsme se prošli, pozorovali jsme rozvodněný Botič a zahráli si hru na získávání území, která vyzkoušela naši paměť i vytrvalost. Na zámku jsme v galerii Natura navštívili interaktivní výstavu, na které jsme vytvořili naši poslední společnou výtvarnou práci, mozaiku květiny ve tvaru šestiúhelníku, která se stane součástí velké putovní výstavy.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka