Konec šk. roku (I. A)

Poslední dny v měsíci červnu jsou spjaty s rozličnými aktivitami, výlety a předáváním vysvědčení.

Prvňáčci z I. A navštívili svíčkárnu v Šestajovicích. Ozdobili si barevnými vosky svíčky, vyrobili pytlíček s koupelovou solí a někteří poprvé sami nakupovali. Velkým potěšením bylo krmení zvířátek na přilehlé zahradě.

Následující den hledaly děti poklad v parku u zámku v Průhonicích. Plnily zadané úkoly, které je k pokladu dovedly.

Den před vysvědčením se bilancovalo. Celoroční třídní hra s koníky byla u konce. Nejvíce koníčků do své stáje nasbírala Markétka Chytková. Oceněni byli ale všichni, protože každý se ze všech sil snažil, jak jen mohl.

Na 30. červen se těší snad úplně všichni. Žáčci dostali své první vysvědčení a musím říct, že v I. A bylo ukázkové. Přejme dětem zasloužený odpočinek, nová kamarádství, spousty letního dobrodružství a zážitků. Krásné prázdniny, prvňáčci!

Jana Bergerová, třídní učitelka