Královská cesta (6. roč.)

Ve dnech 8. a 10. června 2022 vyrazili žáci šestých tříd na prohlídku Prahy. Tato výprava byla vyvrcholením školního projektu, kterému se žáci věnovali v hodinách občanské výchovy. Každý žák si vylosoval jednu z 24 pražských památek a připravil si pro své spolužáky povídání. Trasa přibližně kopírovala původní Královskou cestu přes Pohořelec a zavedla žáky i na ostrov Kampa. Vzájemně se tak žáci provedli historickým centrem našeho hlavního města, aniž by potřebovali profesionálního průvodce.

A. Randusová, učitelka Ov