Den dětí

Dne 2. června 2022 se na naší škole pořádala tradiční oslava Dne dětí. Tento den proběhl opět v mottu „Děti dětem“ a do přípravy jednotlivých disciplín se zapojili žáci devátých tříd.

V rámci dopoledne proběhlo značné množství aktivit, a to od silových přes výtvarné až po např. lukostřelbu. Mladší žáci nadšeně plnili úkoly, sbírali razítka a na konci dne na ně čekala sladká odměna a drobný dárek. Bylo krásné sledovat jejich nadšení a soutěživost. Celá akce proběhla v příjemném duchu a přálo nám i počasí.

Den dětí je pro naši školu významným dnem a již se těšíme na další!

Závěrem bychom chtěli poděkovat žákům obou 9. tříd za jejich zodpovědnost a preciznost, se kterou celý program připravili!

Radka Jílková a Lukáš Kačinetz, třídní učitelé 9. ročníku