Zápis do 1. ročníku (Ukrajina)

Zápis pro budoucí prvňáčky, výhradně  pro uprchlíky z Ukrajiny, vyhlašujeme na 20. června 2022 od 15 hod. do 17 hod.

Zápis se uskuteční v kanceláři zástupců ředitelky školy.

Doporučující kritéria k zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 vztahující se na děti – uprchlíky z Ukrajiny:

  1. Dítě s místem faktického pobytu v Průhonicích,
  2. Ostatní děti – uprchlíci z Ukrajiny.

Vzhledem k naplněné kapacitě školy je předpokládaný počet přijímaných dětí do 1. ročníku: 0

V Průhonicích dne 20. 5. 2022

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy

 

 

Запис для майбутніх першокласників, виключно для біженців з України, оголошується 20 червня 2022 року з 15:00 до 17:00.

Зарахування відбуватиметься в кабінеті заступників директора школи.

Рекомендовані критерії зарахування до початкової освіти на 2022/2023 навчальний рік для дітей – біженців з України:

  1. Дитина з місцем фактичного проживання в Пругоніце,
  2. Інші діти – біженці з України.

У зв’язку з повною наповнюваністю школи очікувана кількість дітей, прийнятих до 1 класу: 0

У Пругоніце 20 травня 2022 р

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy