Přišli si hrát a tvořit (ŠD)

Ve středu dne 18. května 2022 se otevřely dveře ve všech sedmi odděleních školní družiny v Průhonicích pro rodiče a blízké malých školáků. Den otevřených dveří se po nucené odmlce mohl opět uskutečnit a všichni z toho měli opravdovou radost.

Na recepci na návštěvníky čekaly žákyně osmých ročníků a doprovodily je do oddělení.

Do připravených činností se zapojili stejně tak tatínkové, maminky jako i babičky, dědečkové, sourozenci, tety a všichni další, kteří školní družinu navštívili. Někteří pracovali na výrobě obrázků pomocí sypání písku, jiní skládali a zažehlovali korálky, na dřevěná březová kola a na kamínky malovali barvami. Starší žáci za dopomoci dospěláků se pustili do batikování, výroby korálků, razítkování razidly vlastní výroby z papírových ruliček nebo tvoření obrázku ze semínek. Pro mladší sourozence byly v každém oddělení připraveny omalovánky a jednodušší činnosti. Zájem byl i o stolní a karetní hry a stavebnice. Někteří školáci si připravili krátký program s básničkami a písničkami a během odpoledne jej několikrát zopakovali, aby další příchozí nebyli o tento program ošizeni. Příjemným zpestřením byla i prezentace fotografií shromážděných za celý letošní školní rok, kterou mohli rodiče sledovat na tabuli.

Den otevřených dveří byl pro vychovatelky náročný na přípravu, ale zpětná vazba, kterou návštěvníci zapsali do připravených sešitů, všechny ujistila v tom, že i v dalších letech budou takováto setkání připravovat a následně se těšit z hladkého průběhu a milých slov od všech, kteří do školní družiny zavítají.

Eva Houlíková, vedoucí vychovatelka ŠD