Čtenářské dílny (I. B, IX. A)

Během školního roku 2021/2022 proběhlo ve třídě I. B několik čtenářských dílen. Při nich se děti seznamovaly s různými typy knih, s různými autory a ilustrátory. Dvě dílny čtení byly ale velmi speciální. Probíhaly totiž ve spolupráci se žáky IX. A třídy.

První společná čtenářská dílna proběhla v měsíci říjnu. Žáci devátého ročníku přinesli ukázat prvňáčkům své oblíbené dětské knihy, četli jim z nich a pak jsme si společně o čtení knih vyprávěli.

Druhá čtenářská dílna proběhla 25. května, kdy se situace zcela otočila. Prvňáčkové přinesli ukázat svou oblíbenou knihu a tentokrát četli žáci I. B deváťákům. Při závěrečném sdílení bylo vidět, že všechny společné čtení bavilo. Deváťáci byli překvapeni, jak prvňáčci již velmi pěkně čtou.

Druhá dílna čtení byla zakončena pasováním prvňáčků na čtenáře. Každý deváťák pasoval dřevěným mečem svého prvňáčka, předal mu diplom čtenáře a velkou čokoládovou medaili.

Žáci devátého ročníku byli naprosto úžasní. Jejich přístup a chování k dětem první třídy byl obdivuhodný. Nesmírně si vážíme a oceňujeme, že si i v tak pro ně náročném školním roce (příprava na přijímací zkoušky, skládání zkoušek, koronavirová omezení) našli s paní učitelkou Světlanou Vrbkovou čas na nejmenší žáčky naší školy.

Obě setkání probíhala v příjemné atmosféře a všichni odcházeli s úsměvem ve tváři, plní nových zážitků a zkušeností.

Martina Mudruňková, třídní učitelka I. B