Podzim v družině

Tři  měsíce školního roku utekly jako voda a máme tu prosinec. Ve školní družině jsme si stihli povídat o různých tématech, číst knížky, hrát hry, kreslit a tvořit.

Během prvních dvou týdnů v září si prvňáčci osvojili, jak to ve družině chodí. Ostatní si to zopakovali. Ve všech odděleních se tvořila pravidla.

V dalším týdnu nás čekalo téma „Voda“. V odděleních se povídalo o skupenství vody, učila se básnička o koloběhu vody v přírodě, kreslily se vodní příšery, skládaly lodičky, venku se s vodou soutěžilo, házely se vodní balónky. Páté oddělení provedlo pokus s obarvením bílých květů chryzantémy obarvenou vodou. Prvňáčci z II. oddělení vytvořili krásnou skupinovou práci.

Poslední zářijový týden byli žáci seznámeni s celoročním projektem „Náš les“. Protože ještě rostly houby, povídali jsme si o nich. Rozdělovali jsme je na jedlé, nejedlé a jedovaté. Jeden ze žáků nám přinesl na ukázku několik hub, které mu dědeček pro tuto příležitost připravil i s popisky. V některých odděleních se kreslily kouzelné houby.

Na podzim se sklízí ovoce a zelenina, naše další téma. Kreslily se mísy s ovocem, vyráběly se talíře s jablíčky a hruškami, ochutnávalo se exotické ovoce a i z modelíny vznikly velmi věrné kopie ovocných plodů.

Ve druhém říjnovém týdnu jsme si povídali o tom, jak se zvířata chystají na zimu. Učili jsme se básničky, zpívali „Vlaštovičko leť“, skládaly papírové vlaštovky, tvořili ježečky jak z papíru, tak i z přírodnin.

Ve třetím týdnu jsme se vrátili k celoročnímu projektu. Tentokrát jsme se učili rozeznávat listnaté a jehličnaté stromy. Chodili jsme do přírody, stavěli domečky a pozorovali zvířata. Těšili jsme se na další týden, kdy nás čekala příprava na Halloween. Před podzimními prázdninami nás však zastavilo vyhlášení ředitelského volna. Proto jsme připravené dýně, které posloužily k výzdobě obce, museli vydlabat o pár dní dříve.

Po podzimních prázdninách jsme tvořili z přírodnin, který přináší barevný podzim. Některá oddělení vyráběla růže s barevných listů, jinde se listy obkreslovaly, frotovaly, Využili jsme i nasbíraných kaštanů a žaludů, ze kterých jsme se snažili vytvořit ta nejznámější lesní zvířata.

Druhý listopadový týden jsme měli téma „Kamarádka knížka“. Povídalo se o knížkách, které žáci doma čtou, o půjčování knížek z knihovny, dělaly se záložky, kreslily se ilustrace a psaly se dokonce i knížky. Psát vlastní knížku byla pro některé žáky tak zajímavá činnost, že v ní pokračují dodnes.

Protože se začala zhoršovat epidemiologická situace ve škole, některým třídám byla nařízena karanténa. Proto téma „Ve zdravém těle zdravý duch“ plnila jen některá oddělení. O to více, jsme se zaměřili na hygienu a zdravý životní styl.

Poslední listopadové téma se týkalo celoročního projektu „Náš les“. Povídalo se a tvořilo na téma lesní zvířata, např. krásné plakáty. Vznikly i velmi pěkné společné projekty zobrazující život v lese.

Při odpoledních aktivitách venku některá oddělení pomáhala s úklidem listí. Pan školník ho odvážel traktůrkem a dovolil těm nejsnaživějším žákům, aby si pod dohledem paní vychovatelky vyzkoušeli, jak se na traktůrku sedí. Jen nastartovat a rozjet se.

Za celou školní družinu Vám přeji pohodový adventní čas a klidné přípravy na Vánoce.

Dana Otradovcová