Vyjádření vedení školy k situaci v 6. ročníku od 1. září 2021

Vážení rodiče,

našemu rozhodnutí k vytvoření třech nových kolektivů v 6. ročníku od 1. září 2021 předcházelo dlouhodobé a zodpovědné promýšlení situace ve všech pátých třídách. Toto rozhodnutí vnímáme jako správné, podložené doporučením zkušených odborníků (školní poradenské pracoviště – školní psycholog, speciální pedagog, třídní učitelé).

Informaci o této skutečnosti vám bylo možné poskytnout až v době, kdy jsme si byli zcela jisti konkrétním personálním obsazením.

Vnímáme vaše obavy a chceme vás ubezpečit, že daná opatření pozitivně ovlivní výchovně vzdělávací proces vašich dětí v dalších letech.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy