Opatření školy vzhledem ke covid-19 (provoz a testování)

Jaká platí omezení na začátku školního roku?

Začátek školní roku bude poznamenán koronavirovou epidemií. Od dne 1. září 2021 platí mimořádné opatření vlády, na jehož základě zavádíme následující pravidla:

Hygienická opatření

  • ochrana dýchacích cest ve společných prostorách
  • dezinfekce rukou
  • úklid a větrání školních prostor
  • omezení přístupu třetích osob do budovy školy
  • zákaz vstupu do školy osobám s viditelnými příznaky onemocnění a osobám v karanténě

Preventivní testování

  • testování žáků proběhne 3krát po sobě
  • první test se provede první den školního vyučování, u prvňáčků druhý den
  • dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021

Žáci, kteří předloží písemné potvrzení, že mají řádně dokončené očkování, nebo že neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci covid-19 se testovat nemusí.
Testování ve škole lze také nahradit potvrzením o platném negativním testu z odběrového místa.

Žáci, kteří nepodstoupí preventivní testování ve škole, ani nepředloží písemné potvrzení, že mají řádně dokončené očkování, nebo že neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci covid-19, ani nepředloží platný negativní test z odběrového místa, bude mít povinnost, podle nařízení vlády, nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy