Organizace začátku školního roku 2021/2022

Středa 1. září 2021

  • Zahájení školního roku 2021/2022.
  • Antigenní testování žáků 2.–9. ročníku.
  • Třídní schůzky v 1. ročníku od 9.00 hodin.

Čtvrtek 2. září 2021

  • Třídnické hodiny (1. ročník do 9.40 hod., 2.–5. ročník do 11.40 hod., 6.–9. ročník do 12.35 hod.)
  • Antigenní testování žáků 1. ročníku.

Pátek 3. září 2021

  • Třídnické hodiny (1. ročník do 10.45 hod., 2.–5. ročník do 11.40 hod., 6.–9. ročník do 12.35 hod.)

Pondělí 6. září 2021

  • Výuka dle rozvrhu.
  • Antigenní testování žáků 1.–9. ročníku.

Školní družina

  • Školní družina bude v provozu od 1. září 2021 v době od 7.00 do 17.00 hodin.
  • Do školní družiny pro školní rok 2021/2022 byli přijati všichni žáci, kteří podali přihlášku v řádném termínu.

Vyučovací rozvrh tříd platný od 1. 9. 2021.

R. Navrátil, zást. řed.