Upřesnění informací k rouškám a testování

Vážení rodiče,

na základě vašich dotazů zpřesňujeme informace k pondělnímu návratu žáků do školy.

Může žák ve škole používat látkové roušky?

Nemůže. Dle manuálu MŠMT se za ochranné prostředky dýchacích cest považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví. Pro zaměstnance se uvádí respirátor (bez výdechového ventilu), pro žáky minimálně chirurgická rouška. Z toho vyplývá, že látková rouška není považována za dostatečnou ochranu.

Kdo z žáků se nemusí ve škole testovat?

Žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem a dále žáci, kteří se prokáží negativním výsledkem antigenního/PCR testu z veřejného odběrového místa (ne starším 48 hodin).

V případě, že chcete škole doložit potvrzení o důvodu netestování u svého dítěte, zašlete jej prosím na e-mail paní zástupkyně Romany Šilové (romana.silova@zspruhonice.cz). Děkujeme.

R. Navrátil, zást. řed.