Říjen 2020 ve školní družině

V říjnu byli žáci ve školní družině kvůli uzavření škol pouze dva týdny. I tak bychom Vám rádi ukázali, co jsme během těchto 14 dnů stihli.

Oba dva týdny jsme pozorovali přírodu, všímali si změn, které přináší přicházející podzim. Barevné listy stromů a podzimní plody nám byly inspirací pro různá tvoření. Nejen při výrobě zvířátek z kaštanů jsme si povídali, jak se zvířata v přírodě chystají na zimu. V nejednom oddělení jsme „zazimovali“ ježky.

Protože nám počasí přálo, mohli jsme venku tvořit, sportovat i pouštět draka. V odděleních jsme stavěli z kostek a stavebnic a hráli hry.

V VII. žlutém oddělení nezapomněli ani na náš celoroční projekt – Letní olympijské hry. Dva žáci si připravili povídání s ukázkou sportu, který provozují. Žluťásci proto vědí více o golfu a MMA.

Doufáme, že se s žáky brzy uvidíme ve škole. S přáním pevného zdraví.

Dana Otradovcová, vychovatelka ŠD