Informace k návratu žáků 1. a 2. ročníku do školy od 18. 11.

Vážení rodiče,

od středy dne 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Výuka od 18. 11. 2020

Rozvrh od 18. 11. 2020 zde (PDF).

Prezenční výuka 1. a 2. ročníku bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

Při výuce hudební výchovy je zakázán zpěv. Tělesná výchova se bude učit formou vycházek do okolí školy (za příznivého počasí) nebo jinou formou.

Školní družina

Školní družina bude fungovat v běžném provozu v homogenních skupinách do 17.00 hodin, s výjimkou ranní družiny.

Ranní družina je v případě potřeby nahrazena pobytem žáků ve třídě s dohledem pedagoga či zaměstnance školy (dohledový režim jako o přestávce).

Žákům bude vstup do školy umožněn v následujících časech:
7.00–7.20 hodin (místo ranní ŠD),
7.40–8.00 hodin​ (před začátkem výuky).

Školní jídelna

Všichni strávníci z 1. a 2. ročníku mají přihlášeny obědy ve školní jídelně. Informace jste dostali od vedoucího ŠJ pana Martinovského.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy