Otázky a odpovědi k distanční výuce

Od kdy do kdy bude distanční výuka probíhat?

Od středy 14. října 2020 jsou školy uzavřeny. V týdnu od 26. října do 31. října 2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny, kdy distanční výuka neprobíhá. Po prázdninách se opatření uvolní v případě příznivého epidemiologického vývoje.

Koho se distanční výuka týká?

Distanční výuka se týká všech žáků školy. Je povinná. V případě, že se žák neúčastní distanční výuky, musí být ze strany zákonného zástupce omluven. V případě, že žák nebude přítomen v distanční on-line hodině je to stejné, jako by nebyl účasten v normální vyučovací hodině ve škole.

Jak mám omluvit své dítě?

Klasickou cestou přes Bakaláře.

Jak bude on-line výuka probíhat?

Distanční výuka bude probíhat dle rozvrhu distanční výuky přes platformu Microsoft Teams. Dle doporučení MŠMT jsme se rozvrh snažili nastavit tak, aby žáci strávili maximálně 3 vyučovací hodiny za sebou před monitorem. V rozvrhu jsou proto zařazeny hygienické přestávky.

Jak se do MS Teams přihlásit?

Obraťte se e–mailem na IT pracovníka školy pana Kalábka: miroslav.kalabek@zspruhonice.cz

Co když nefunguje přihlášení do MS Teams?

Obraťte se e–mailem na IT pracovníka školy pana Kalábka: miroslav.kalabek@zspruhonice.cz

Co když nemáme vyhovující techniku?

Obráťte se e-mailem na paní ředitelku Santolíkovou Štorkovou: ester.storkova@zspruhonice.cz

Co když nemám učebnici?

Obraťte se na třídního učitele svého dítěte a po domluvě s ním si ji můžete ve škole vyzvednout.

Je možné odebírat obědy?

Ano, po celou dobu distanční výuky je možné odebírat dotované obědy ze školní jídelny. Pozor, oběd si žáci musí přihlásit! Obědy budou žákům vydávány na talíř, z něj si potom budou muset shrnout jídlo do jídlonosiče. Bohužel, tento způsob je nastaven hygienickými pravidly. Doba výdeje je stanovena od 11.30 do 14.00 hodin přes okénko u přístupové rampy.

Jak žádat o ošetřovné?

Nárok na ošetřovné vzniká při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření školy – pozor, neplatí to na dny prázdnin! Dle posledních informací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) není nutno žádat školu o vystavení formuláře. Rodič jen vyplní formulář připravovaný MPSV.

Vedení školy