Adaptační program (6. roč.)

Dne 29. září 2020 byl pro žáky šestých tříd připraven adaptační program. Žákům se věnovali zkušení lektoři na zážitkovou pedagogiku. Po celou dobu byly přítomny i nové třídní učitelky a asistentky pedagoga. Žáci si společně připomněli třídní pravidla a úskalí jejich porušování. Každý dostal prostor, aby ostatním ukázal své přednosti a schopnosti. Všichni se společně dobře bavili a užili si spoustu legrace.

Při závěrečném hodnocení byla jako nejlepší aktivita zvolena hra na týmovou spolupráci. Žáci dostali dlouhou dřevěnou laťku, kterou každý držel pouze jedním prstem ve výšce ramen. Úkolem bylo společným úsilím dostat laťku na zem. Začátek byl opravdu těžký, protože se nedařilo. Laťka stoupala na hlavu místo k zemi. Po chvíli bezmoci a nekoordinovaného snažení se skupina domluvila na společné taktice a způsobu komunikace. To byla ta správná cesta k úspěšnému splnění úkolu.

Alena Randusová, výchovná poradkyně