Distanční vzdělávání (12.10.–23.10.2020)

Týden 12.–16.10.2020

Týden 19.–23.10.2020

Týden 26.–29.10.2020

  • podzimní prázdniny

Režim prezenční výuky

Dle platného rozvrhu od 1. 9. 2020 (výuka hudební výchovy bez zpěvu, výuka tělesné výchovy bez sportovních aktivit).

Režim distanční výuky

Dle platné legislativy je účast na distanční výuce pro žáky povinná.

Distanční výuka bude probíhat dle rozvrhu pro distanční výuku (viz nahoře) přes aplikaci MS Teams.

On-line nebudou vyučovány předměty: tělesná výchova, výtvarná výchova, výchova k občanství, výchova ke zdraví, hudební výchova, praktické činnosti, informatika, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky. V těchto předmětech zadají vyučující přes MS Teams práci na doma (např. pracovní listy apod.).

Přihlášení do aplikace MS Teams

Video návod ZDE (YouTube).

Školní jídelna v době distanční výuky

Žáci účastnící se distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd. Výdej proběhne od 12 do 13 hodin přes rampu a okénko (z talíře si přendají jídlo do jídlonosiče). Pozor, obědy pro žáky v distančním režimu jsou automaticky odhlášeny! V případě zájmu je nutno si oběd přihlásit.

Kroužky

V době od 12. do 23. října 2020 jsou všechny zájmové útvary probíhající prezenční formou zrušeny.

 

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy