Výsledky voleb do školské rady (opakovaná výzva)

Čtyřčlenný přípravný výbor ve složení Karolína Marková, Ing. Petr Beneš, Mgr. Romana Šilová a Mgr. Roman Navrátil uspořádal ve dnech 8. září a 15. září 2020 volby do Školské rady při Základní škole Průhonice, okres Praha–západ.

Volba proběhla dle Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice vydaném obcí Průhonice.

Volili se 3 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volba zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků (8. 9. & 15. 9. září 2020)

Kandidátní listina: Ing. Michal Jiřík, Jiří Kaleta, Ing. Jana Lebedová, Veronika Schilders

Počet voličů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků: 766

Volební účast: 374 (48,83 %)

Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 374

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 374 (100 %)

Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků: 0 (0 %)

 

Výsledky doplňovacích voleb

Kandidát

Počet získaných hlasů

Celkem

V %

Ing. Michal Jiřík

223

59,63

Jiří Kaleta

251

67,11

Ing. Jana Lebedová

280

74,87

Veronika Schilders

315

84,22

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků zvolili do školské rady jako své zástupce paní Veroniku Schilders, paní Ing. Janu Lebedovou a pana Jiřího Kaletu.

Funkční období nově zvolených členů školské rady je tři roky (2020–2023).

 

V Průhonicích dne 22. září 2020

Za přípravný výbor:

Karolína Marková v. r.

Ing. Petr Beneš v. r.

Mgr. Romana Šilová v. r.

Mgr. Roman Navrátil v. r.