Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,

na pátek dne 26. června 2020, pondělí dne 29. června 2020 a úterý dne 30. června 2020 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno ze závažného důvodu preventivního opatření ochrany před infekční nemocí covid–19.

V Průhonicích dne 25. června 2020

Mgr. Ester Santolíková Štorková

ředitelka školy