Ukaž, co dokážeš (3. roč.)

Děti z třetího ročníku se letos zapojily do Projektové olympiády ,,Ukaž, co dokážeš‘‘. Naším cílem bylo rozvíjet nejen samostatný projev dětí, ale hlavně smysl pro týmovou spolupráci.

Na mezitřídní kolo soutěže se děti připravovaly téměř celý měsíc a odvedly obrovský kus práce.
Po společné prezentaci všech tříd měly možnost hlasovat o ostatních projektech a velmi nás potěšilo, že k hodnocení přistupovaly velmi zodpovědně a na přední místa se tak dostala vystoupení, která splňovala zadaná kritéria: mluvit nahlas, zřetelně a text říkat zpaměti.

Největší počet hlasů nakonec získaly projekty:

  • III. A – Koně, Titanic
  • III. B – Itálie, Bišonci
  • III. C – Leonardo da Vinci, Elektřina

Gratulujeme ale všem dětem, které se s nadšením do projektu zapojily.

S. Svobodová Králová & K. Petrášková & A. Ritchterová, třídní učitelky třetích tříd