Návštěva z MŠ Průhonice u prvňáčků

V pátek dne 21. února 2020 nás navštívily děti z průhonické mateřské školy. Devatenáct předškoláků se přišlo podívat na své o rok starší kamarády, aby viděli, jak to vypadá v 1. třídě. Pro většinu z nich to znamenalo úplně poprvé zasednout do školních lavic a vyzkoušet si školní vyučování. Část z nich byla na hodině prvouky, další na hodině čtení a psaní. Prvňáčci jim i paním učitelkám ze školky pyšně předvedli, co všechno se už od začátku školního roku naučili. Předškoláci všechno pozorně sledovali, do mnoha činností se zapojili, a dokonce prvňákům pomáhali s plněním některých úkolů. Po skončení hodiny bylo na všech vidět, že se jim u nás ve škole opravdu líbilo. S většinou z nich se uvidíme v dubnu u zápisu.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka I. C