Přihlášky na SŠ a víceletá gymnázia

Obecné informace

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole nebo víceletém gymnáziu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné školy do 1. března 2020.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky.

Pokud žák ZŠ Průhonice přinese v době po 1. únoru 2020 paní učitelce A. Randusové vyplněný tiskopis (ke stažení ZDE) s názvy a adresami dvou škol, kam chce podat přihlášky, obdrží obratem vyplněné a potvrzené tiskopisy přihlášek.

Pokud je na příslušnou školu nutné lékařské potvrzení, dojde si žák s tímto vyplněným a potvrzeným tiskopisem přihlášky ještě k dětskému lékaři.

Informace platí jak pro vycházející žáky, tak pro zájemce o studium na osmiletých i šestiletých gymnáziích.

Pro urychlení administrace nám prosím nenoste rukou vyplněné přihlášky. Děkujeme.

Termíny přijímacího řízení

MŠMT stanovilo ve školním roce 2019/2020 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:

Řádný termín

  • obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 16. dubna 2020, 2. termín 17. dubna 2020
  • čtyřleté obory vzdělávání: 1. termín 14. dubna 2020, 2. termín 15. dubna 2020.

Náhradní termín

  • pro všechny uvedené obory: 1. termín 13. května 2020, 2. termín 14. května 2020.

Kompletní informace o přijímacím řízení (materiál MŠMT) ke stažení ZDE.

Alena Randusová, výchovná poradkyně