Adventní čas v ŠD

Již od poloviny listopadu, s příchodem adventu, začaly ve školní družině přípravy nejkrásnějších svátků v roce. Každé oddělení vyrábělo dárky pro svoji prezentaci na tradiční akci Vánoční vazba s květinou v průhonickém Floretu. Jedni tvořili trpaslíky, jiní vánoční přání, další svícny nebo andělíčky. Nezapomněli ani na cukroví. Předmětů k prodeji se sešlo mnoho a svým zpracováním by se daly srovnávat s profesionálními výrobky.

Na začátku prosince odvezl autobus žáky do příbramských dolů do Mariánské šachty, kde na ně čekali čerti a sv. Mikuláš s anděly. Na putování tmavou chodbou až k pekelné bráně bylo zapotřebí hodně odvahy, ale všichni to zvládli a po přezkoumání největších hříšníků se mohli vypravit za sv. Mikulášem. Ten měl pro ně za jejich odvahu, slušné chování a básničky připraveny balíčky plné sladkostí. Z výletu zpátky ke svým kamarádům a rodičům se mohli vrátit všichni. Nikdo v pekle nezůstal.

S blížícími se Vánocemi chystali žáci také dárky pro své blízké. Všude se lepilo, stříhalo, barvilo. Ale vždy se mezi tím našla chvilka na nácvik koled, písniček a básniček, kterými jsme chtěli potěšit nejenom rodiče na akademii školy, ale i klienty Alzheimercentra Průhonice, kam jsme se 16. prosince vypravili. Školní družina se tím připojila ke spolupráci základní školy s Alzheimercentrem Průhonice. Tato akce se setkala s velkým zájmem jak žáků a vychovatelek, tak i klientů a velmi příjemná atmosféra přispěla k poklidným oslavám Vánoc.

Poslední týden před vánočními prázdninami byl přímo nabitý. Zklidnění a pohodu s sebou přinesli rodiče některých žáků, kteří nám přišli přiblížit oslavy Vánoc v jiných zemích. Koledy, tradice, zvyklosti, kroje i kostýmy, to vše si mohli žáci prohlédnout a vyzkoušet. Velkým zážitkem byl zpěv koledy v cizím jazyce jednou žákyní z naší družiny. Překvapením byl „Děduška Moroz a Sněguljočka“, kteří žákům přinesli dárečky a dobroty.

Rozdávat radost a potěšení se rozhodli i ti žáci a jejich vychovatelky, kteří se zúčastnili zpívání u vánočního stromu na náměstí v Průhonicích. Krátkým pásmem písniček a básniček spojených s čerty, Mikulášem a Vánocemi předali přání poklidných svátků všem, kteří si je přišli poslechnout.

Poslední den plný pohádek, koled, cukroví a dárků zakončil rok 2019 ve školní družině a všichni se můžeme těšit na nový rok a nové zážitky.

Eva Kohoutová