Podzim s knihou (II. C)

Ve čtvrtek dne 7. listopadu 2019 jsme si vyzkoušeli projektový den s názvem „Podzim s knihou“. Sychravé podzimní počasí a dlouhé večery přímo vybízí k četbě. Jako téma jsme proto zvolili knihu. Navázali jsme tak na dílny čtení, které v naší třídě pravidelně probíhají již od první třídy. Každý malý čtenář si přinesl z domova svou oblíbenou knížku a připravil si krátký referát. Zábavnou formou jsme si zopakovali a procvičili probrané učivo. Nechyběly soutěže, individuální prezentace ani práce ve skupinkách.

Projektový den se všem líbil a již nyní se těšíme na další pokračování.

Lucie Stuchlíková, třídní učitelka