Návštěva v Alzheimercentru Průhonice

Naše škola se stejně jako minulý rok zapojila do happeningu Jsem laskavec. Do letošního III. ročníku této akce se zapojilo 628 týmů z celé republiky a mezi nimi i náš žákovský parlament. Na Světový den laskavosti 13. listopadu jsme se rozhodli konat dobro. Protože naše škola již nějakou dobu spolupracuje s Alzheimercentrem Průhonice, vydali jsme se v odpoledních hodinách po vyučování potěšit zdejší seniory.

Předem jsme se dohodli s pracovníky Alzheimercentra i s prostředníkem mezigeneračních setkávání, organizací Mezi námi, že uspořádáme tvořivé hudebně-taneční setkání seniorů a dětí.

Pod vedením koordinátorky žákovského parlamentu paní učitelky Ilony Kaplanové se cvičilo a tančilo na hudbu, hrálo na flétnu i zpívalo. Dále jsme zkoušeli rytmická cvičení s tleskáním i s pomocí perkusních nástrojů boomwhackers, což jsou barevně odlišené trubky naladěné díky různé délce v různých tónech. Tento unikátní nástroj školní děti dobře znají z hodin hudební výchovy, ale pro babičky a dědečky byl novinkou a velmi je zaujal.

Mezi skladbami různých žánrů, na které tanec vsedě probíhal, slavila největší úspěch u seniorů Vejvodova polka Škoda lásky, kterou si všichni s chutí zazpívali.

Naše setkání jsme zakončili předáním Montessori pomůcek na rozvoj jemné motoriky, koordinace pohybu a zrakového rozlišování. Podobné jsme seniorům věnovali před rokem a ti je prý hojně využívají, tak doufáme, že i tyto nově vyrobené je zabaví.

Před rozloučením jsme ještě předali babičkám a dědečkům pozvánku od žáků a učitelů školy na naše každoroční vánoční vystoupení v hotelu Floret.

Děti velmi potěšily dárky, které pro ně na oplátku vyrobili senioři, chrastítka ze svatojanského chleba a také sladkosti, které dostaly za odměnu.

Věřím, že pokud člověk vykouzlí spokojený úsměv ve tváři byť jen jednoho člověka, je to úspěch. Nám se to na akci Jsem laskavec dařilo, těch úsměvů bylo dost. Děti se učily být laskavé k lidem, kteří to velmi potřebují, a já vím, že to předají dál. Protože laskavost plodí laskavost…

Ilona Kaplanová, koordinátorka ŽP

Odkaz na videa z návštěvy v Alzheimercentru Průhonice ZDE (YouTube).