Mámo, táto, pojď si hrát (ŠD)

Dne 22. října proběhl ve školní družině ZŠ Průhonice den otevřených dveří pod názvem Mámo, táto, pojď si hrát. Všichni žáci i pracovníci družiny se předem poctivě připravovali, plánovali a především těšili. Na pomoc jim přišly žákyně osmých a devátých tříd, které doprovázely rodiče po chodbách školy nebo se zapojily do tvoření s dětmi. V odděleních si rodiče se svými dětmi mohli vyzkoušet různé aktivity. Ať už to byly výtvarné činnosti, tvoření z přírodních materiálů, skládání mozaiky ze zažehlovacích korálků, stavění ze stavebnic a mnoho dalšího. Dlabání dýní k blížícímu se halloweenskému svátku je pro vychovatelky vždy velmi náročná práce, a proto pomoc rodičů byla opravdu cenná.

Každé stanoviště mělo svůj výukový cíl a podporovalo rozvoj některé z důležitých dovedností žáků prvního stupně základní školy. Avšak největším přínosem pro všechny zúčastněné byl čas, který mohli strávit společně, vzájemně se poznávat a vytvářet příjemné prostředí pro další společné fungování.

Příjemná atmosféra, zájem rodičů i vzkazy napsané v knihách návštěv jsou velkou odměnou a zároveň i motivací pro vychovatelky k jejich další aktivní práci s dětmi.

Děkujeme všem, kteří si našli čas a zavítali do naší školní družiny.

Vychovatelky ŠD