Rozmístění tříd, třídnictví (19/20)

 

Ředitelka školy: Mgr. Ester Štorková Pavilon B (1. p.)
Zást. řed. pro 1. stupeň: Mgr. Romana Šilová Pavilon B (1. p.)
Zást. řed. pro 2. stupeň: Mgr. Roman Navrátil Pavilon B (1. p.)
Ekonomka školy: Zdeňka Doubravová Pavilon B (1. p.)
Školník: Josef Houlík Pavilon B (suterén)
Sborovna Pavilon B (1. p.)

Třídy 1. stupně

I. A: Mgr. Lucie Fatrdlová Pavilon E (1. p.)
I. B: Mgr. Alena Fingralová Pavilon E (1. p.)
I. C: Mgr. Ilona Kaplanová Pavilon E (1. p.)
II. A: Mgr. Jana Bergerová Pavilon E (přízemí)
II. B: Mgr. Martina Mudruňková Pavilon E (přízemí)
II. C: Mgr. Lucie Stuchlíková Pavilon D (přízemí)
III. A: Mgr. Aneta Richterová Pavilon A (přízemí)
III. B: PaedDr. Kateřina Petrášková Pavilon A (přízemí)
III. C: Mgr. Soňa Svobodová Králová Pavilon A (přízemí)
IV. A: Mgr. Markéta Průšová Pavilon A (1. p.)
IV. B: Mgr. Petra Švábíková Pavilon A (1. p.)
IV. C: Mgr. Veronika Pöschlová Pavilon A (1. p.)
V. A: Ludmila Faltová Pavilon C (1. p.)
V. B: Mgr. Gabriela Kubanová Pavilon C (1. p.)
V. C: Bc. Mária Kromelová Pavilon C (1. p.)
   

Třídy 2. stupně

VI. A: Mgr. Světlana Vrbková Pavilon D (1. p.)
VI. B: Mgr. Ivana Doksanská Pavilon B (1. p.)
VII. A: Mgr. Radka Jílková Pavilon D (1. p.)
VII. B: Bc. Lukáš Kačinetz Pavilon B (přízemí)
VIII. A: Mgr. Jana Hanusová Pavilon D (1. p.)
VIII. B: Mgr. Iva Chudomelová Pavilon D (1. p.)
IX. A: Mgr. Hana Helcl Hoffmannová Pavilon D (přízemí)
IX. B: Ing. Barbora Vošická Pavilon D (přízemí)

Školní družina

I. oddělení: Soňa Smržová Pavilon E (1. p., třída I. A)
II. oddělení: Bc. Eva Kohoutová Pavilon E (1. p., třída I. B)
III. oddělení: Bc. Lucie Mazurová Pavilon E (1. p., třída I. C)
IV. oddělení: Alena Neužilová Pavilon E (přízemí, třída II. A)
V. oddělení: Hana Králová Pavilon E (přízemí, třída II. B)
VI. oddělení: Mgr. Dana Otradovcová Pavilon D (přízemí, třída II. C)
VII. oddělení: Leona Pejřilová Pavilon D (přízemí, ŠD)