Hodina třídního učitele

Vážení rodiče, milí žáci,

rovněž ve školním roce 2019/2020 zařazujeme od druhého zářijového týdne na pondělní první vyučovací hodinu (8.00–8.45) ve všech ročnících tzv. třídnickou hodinu.

Jedná se o pravidelné osobní setkávání třídního učitele s žáky své třídy. Společně se příjemnou, hravou a interaktivní formou budou podílet na tom, aby jim ve škole bylo dobře. Třídnické hodiny nabízí prostor pro prevenci, efektivní řešení případných problémů v kolektivu žáků a též vytvoření toho nejlepšího možného klimatu ve třídě.

Zdravé školní prostředí a fungující vzájemné vztahy jsou důležitým předpokladem pro úspěšné vzdělávání a výchovu a my věříme, že se pravidelné třídnické hodiny stanou milým a žáky oblíbeným zahájením každého školního týdne.

Ester Štorková, ředitelka školy