Týden exkurzí II. C

Ve čtvrtek jsme navštívili Dendrologickou zahradu, kde pro nás lektorka měla připravený program „Co žije v zahradě.“ Děti se zaujetím poslouchaly, hledaly, skládaly, pozorovaly a z jednotlivých stanovišť odcházely vždy jen velmi nerady.

Druhý den jsme jeli do středověké vesnice Botanicus v Ostré. Zde se nás ujala průvodkyně, která nám představila celý areál včetně absolvování prohlídek u jednotlivých řemesel. Poté si děti mohly projít samy vesničku a vyzkoušet si staré dovednosti. Na závěr výletu jsme navštívili překrásnou zahradu, kde jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli projít zarostlým bludištěm či poznávali bylinky a místní zvířátka nebo jsme si prohlédli umělecké exponáty.

V pondělí nás čekal celodenní autobusový výlet do Zeměráje, kde jsme si nejdříve vyzkoušeli Stezku naboso. Mohli jsme se projít např. po šiškách, větvičkách, klaccích, pařezech, kamenech, štěrku, ale rovněž i bahnem. Potom nám naši průvodci ukázali, jak se dříve žilo v osadách a k čemu sloužily jednotlivé pracovní nástroje. V areálu se také nachází dřevěné kruhové bludiště, které je sestaveno z 1600 smrkových kůlů a je největším bludištěm tohoto typu v naší republice, i přesto zdolání tohoto bludiště pro děti nebylo žádným oříškem. Na závěr exkurze si děti pohrály ve venkovní herně a v dětské vesničce Hrejkov.

Týden exkurzí jsme ukončili následující den návštěvou zábavního parku Žirafa.

I přes velmi slunečné a horké počasí se dětem výlety líbily. Získaly nové zážitky, vědomosti a utužily kamarádské vztahy.

Soňa Svobodová Králová, třídní učitelka