Třída VII. A v TEP factoru

Dne 21. 6. navštívili žáci VII. A TEP factor, areál plný zábavy. Jedná se obdobu soutěže Pevnost Boyard, která přitáhla k televizním obrazovkám řadu diváků.

Žáci se rozdělili do jednotlivých týmů. Společně plnili úkoly vědomostní, silové, museli se domlouvat, spolupracovat, být rychlí, také přesní. Mnohdy vítězila promyšlenost úkolu nad zbrklostí. Často využívali zdravý selský rozum, také štěstí bylo důležité…

Tříhodinový blok jim přinesl nejen spoustu zážitků, ale prověřil i fyzičku a schopnost uspět v časově vypjaté situaci. Nakonec proběhlo vyhodnocení týmů a společná radost.

Jana Hanusová, třídní učitelka