Exkurzní týden v VI. B

V pátek dne 21. června se žáci VI. B vypravili do Muzea Říčany na akci s optimistickým názvem „S archeologem do hrobu“. Nejprve si vyslechli krátkou přednášku na téma pohřbívání ve starověku a středověku a pak už je čekal praktický úkol zahrát si na skutečné badatele. Jejich úkolem bylo vykopat a patřičně zdokumentovat kostru skrčence.

V pondělí dne 24. června navštívily obě třídy 6. ročníku Techmánii v Plzni. Žáci dostali možnost si na vlastní kůži vyzkoušet různé fyzikální pokusy, projít se potopeným Titanicem, pozorovat pokusy s tekutým dusíkem a mnoho dalšího.

Exkurzní týden zakončila třída VI. B piknikem v Průhonickém parku. Dopoledne strávené v příjemném chládku lesa u rybníka Labeška bylo více než příjemným zážitkem.

Děti si připravily spoustu občerstvení a zorganizovaly ve skupinách pro své spolužáky různé zábavné hry.

Jarmila Ságlová