Exkurze na úřad práce

Ve dnech 30. a 31. května 2019 navštívili žáci VIII. A a VIII. B poradenské středisko Úřadu práce pro Prahu-západ, které sídlí na Praze 7. Pro žáky zde byl připraven zajímavý program o možnostech studia na středních školách a o situaci na trhu práce. Dověděli se, kde hledat informace o dalším studiu a zkusili si jeden z prvních profitestů.

Hlavním cílem besedy bylo zamyslet se na svými plány do budoucna, které by měly vycházet z jejich schopností, zájmů a školního prospěchu.

Touto exkurzí tak započali svoji pouť za správnou volbou povolání.

A. Randusová, výchovná poradkyně