Konference žákovských parlamentů

Náš žákovský parlament přijal pozvání k účasti na regionální konferenci žákovských parlamentů, která se konala dne 23. května 2019 v ZŠ Chýně. Naši školu jelo reprezentovat na toto velké setkání parlamentů z více jak dvaceti škol sedm parlamenťáků za doprovodu koordinátorky ŽP Ilony Kaplanové a paní ředitelky Ester Štorkové.

Celodenní program byl zaměřen na sdílení zkušeností, nápadů a postupů z práce školních parlamentů. Děti hrály ve skupinách společně s týmy z jiných škol při několika workshopech hry zaměřené na spolupráci, na způsob práce dobrého týmu a připomínaly si správný postup realizace projektů. Měly možnost se seznámit s prací ostatních parlamentů, s jejich povedenými projekty a akcemi. Každý školní parlament prezentoval svou práci z poslední doby před všemi ostatními, což vyžadovalo jistou dávku odvahy. Naši zástupci se tohoto úkolu zhostili na výbornou, jejich vystavená prezentace také zaujala. Největší zájem vzbudily naše úspěšné akce Sněhuláci pro Afriku, výstava a sběr papíru ve prospěch projektu Prales dětem, Valentýnská pošta a Den účesů.

I pro koordinátory parlamentů a vedení škol byl připraven velmi přínosný program. Moderovali ho ředitel ZŠ Chýně Jaroslav Novák a ředitel společnosti Škola pro demokracii (CEDU) Tomáš Hazlbauer. Na tomto workshopu probíhala diskuse pedagogů o řešení problémů školních parlamentů.

Z konference jsme si odvezli hlavně hodně dobrých nápadů, ujištění, že patříme už k těm zkušenějším parlamentům a pěkné zážitky ze společné práce s ostatními.

A jak hodnotí konferenci samotní parlamenťáci?

Čeněk Rejšek (8. A): „Na konferenci školních parlamentů se mi velmi líbilo. Setkal jsem se tam s návrhy a projekty jiných škol a také si užil hodně zábavy v podobě různých her a soutěží.

Veronika Pivoňková (4. A): „Líbilo se mi, že jsme tam hráli různé hry. Byl tam zajímavý program. Hry měli dobře promyšlené. Dozvěděla jsem se dobré nápady na akce.

Apolena Ponížilová (8. A): „Konference žákovských parlamentů se mi velmi líbila. Všechny workshopy byly nějakým způsobem přínosné. Nejvíc mě zaujal workshop na týmovou spolupráci. Myslím si, že všechny tato konference bavila a určitě by se tam rádi podívali znova.

Ilona Kaplanová