Velikonoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec (ŠD)

Dne 15. dubna navštívili žáci školní družiny ZŠ Průhonice Skanzen Vysoký Chlumec, aby si připomněli, jak se slavily velikonoční svátky ve středním Povltaví.

Ihned po příjezdu se jich ujaly ochotné paní průvodkyně, které nasměrovaly skupinky žáků do několika dobových venkovských stavení. V každém z nich měli žáci možnost zhlédnout ukázku tradičních zvyků a prací spojených s jarním obdobím a oslavou Velikonoc. Zaujalo je pletení pomlázky, inspirovali se zdobením kraslic několika technikami, také se ale seznámili s krásnými řemesly jako je včelařství nebo drátenictví.

Před cestou domů si stihli nakoupit drobné suvenýry a ještě se posilnit čerstvým chlebem od místního pana pekaře.

Už se moc těšíme na Velikonoce!

Hana Květoňová