Co mi sochy vyprávěly..

Období prvních jarních dnů patří v naší škole tradičně výjezdu na exkurzi do Památníku v Lidicích. Žáci 5. a 9. ročníku si rozšiřují obzor svých vědomostí o 2. světové válce prostřednictvím vzdělávacích programů.

Žáci 1. stupně se během programu „Co mi sochy vyprávěly“ dozvěděli, jak silný a tragický příběh mohou vyprávět sochy umístěné v prostorách pietního místa.

První část programu byla zaměřena na prohlídku lidické galerie s interaktivní besedou o výtvarném umění s důrazem právě na sochařství. Druhá část se odehrávala v místech, kde se nacházela obec Lidice před osudným červnem 1942. Žáci se z poutavého výkladu dozvěděli příběh lidických mužů, žen a dětí. Historická procházka pietním místem, kde dříve vesnice stávala, vedla k sousoší Marie Uchytilové, které představuje lidické děti upírající pohled dolů do údolí na svůj domov. Jednotlivé sochy v sousoší viditelně vypovídají příběh strachu a bezmocnosti. Na všechny zúčastněné tento zážitek zapůsobil velmi emotivně.

Žáci 9. ročníku se v programu „Kronika jedné vesnice“ seznámili z konkrétních výpovědí pamětníků s osudy lidických žen a dětí přeživších tuto hrůznou tragédii. Propojili si historické souvislosti o obci Lidice od konce první světové války až do jejího vyhlazení.

Za všechny žáky naší školy musím vyjádřit poděkování všem zaměstnancům Památníku Lidice za poutavý výklad naší nedávné historie, při kterém si všichni uvědomili, jak křehká naše svoboda může být.

Romana Šilová