První místo v celorepublikové soutěži

Sobota 3. února 2019 se významně zapsala do života naší žákyně Markéty Malíškové z VIII. A. V prostorách Městské knihovny v Praze se zúčastnila vyhlášení vítězů literární soutěže, která byla uspořádána jako doprovodná akce festivalu o duševním zdraví a mysli „Na hlavu“. Cílem této přehlídky, která se konala letos již po třetí, je otevřít odborná témata související s duševním zdravím či výzkumem mysli a mozku široké veřejnosti. Je chvályhodné, že se pořadatelé snaží vtáhnout do této problematiky i mladou generaci. Do soutěže se zapojilo přibližně 200 žáků a studentů z celé republiky, kteří mohli písemnou formou vyjádřit svůj postoj k různým tématům z této oblasti.

Z naší školy se do soutěže zapojila třída VIII. A. Velice nás těší, že v kategorii základních škol zvítězila právě naše žákyně. Za 1. místo obdržela hodnotný finanční dar. Součástí ceremoniálu bylo i autorské čtení.

Všem pisatelům děkujeme za účast v soutěži a Markétě blahopřejeme k úspěchu.

Jana Hanusová