Po Vánocích zase spolu (ŠD)

V měsíci prosinci měli žáci průhonické školní družiny opravdu napilno. Nejdříve se vypravili na výlet za čerty do Koněpruských jeskyní, vyráběli krmítka pro ptáky, připravovali pro rodiče adventní věnce, svícny a vánoční dárečky. Pro radost babiček a dědečků tvořili do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“ vánoční přání. Ve školní kuchyňce pekli také cukroví. Těsně před Vánocemi měli vše hotovo, a tak si náramně užili posezení s koledami, pohádkami a dobrotami.

Po prázdninách na ně ve družině čekalo překvapení. Každé oddělení našlo ve své třídě dárečky. Kde se tam vzaly, nikdo z žáků nevěděl. S velkou chutí se všichni pustili do rozbalování a hned stavebnice, autodráhu i hudební nástroje vyzkoušeli. Až si jich dostatečně užijí, poputuje dárek zase do jiného oddělení.

K nečekaným zážitkům přispěla sněhová nadílka, která tak příjemně oživila téma „Putování na Severní pól“.  Žáci s velkým nadšením opustili třídy a školu, aby se vydováděli při stavbě iglú, sněhuláků nebo při závodech ve sjezdu na vycpaném pytli či sněžném kluzáku.

Po radostných hrátkách následovalo vážnější téma, a to „Naše obec“. Znát svoji adresu, najít na mapě svoje bydliště, vědět něco o historii nebo významu institucí pro obyvatele, o tom všem si povídali se svými vychovatelkami a vychovatelem. Školáci se také vypravili na exkurze, a to ne ledajaké. Navštívili Technické služby Průhonic, kde na ně čekaly velké zážitky. Techniku používanou např. při úklidu ulic si mohli nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Kluci i holky se střídali v kabinách traktorů a oči jim jen zářily. Po domluvě s velitelem Obecní policie Průhonice si žáci prohlédli služebnu strážníků a kamerové pracoviště. Dozvěděli se o jejich práci, připomněli pravidla bezpečného chování a v závěru byli vyzváni velitelem p. Hroudou, aby se kdykoliv v případě nebezpečí na strážníky obrátili s důvěrou.

Závěr prvního měsíce nového roku patřil úplně odlišnému žánru. Žáci se věnovali společenské etiketě, v mžiku se ocitli na tanečním parketu. Zajímali je společenské tance, návrhy plesových šatů, vybrané chování. Pro své kamarády z jiných oddělení si připravili a nacvičili ukázky.

A co všechno školní družinu ještě letos čeká? Každý týden jiné téma plné zábavy, poznání, doplněné nyní nově o pohybový kroužek. Ten se podařilo uskutečnit díky projektu „Sportuj ve škole“. Projekt byl vyhlášen Asociací školních sportovních klubů se zaměřením na školní družiny. Žáci si po vyučování vyzkoušejí základy některých kolektivních sportů, protáhnou tělo na opičích dráhách nebo při různých sportovních hrách.

Všichni pracovníci školní družiny věří, že se jejich svěřencům budou připravované aktivity líbit a že pro ně budou nejen dalším vzděláváním, ale hlavně zábavou.

Eva Kohoutová, vedoucí vychovatelka ŠD