Přihlášky na střední školy

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole nebo víceletém gymnáziu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné školy na tiskopisu předepsaném ministerstvem do 1. března 2019.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky.

Jednotné přijímačky pro čtyřleté studium se uskuteční 12. a 15. dubna 2019.

Uchazeči o studium na osmiletých a šestiletých gymnáziích budou psát testy 16. a 17. dubna 2019.

Náhradní termín jednotných přijímaček bude 13. a 14. května 2019 pro všechny typy studia.

Pokud žák ZŠ Průhonice přinese v době po 1. únoru 2019 paní učitelce A. Randusové vyplněný tiskopis s názvy a adresami dvou škol, kam chce podat přihlášky, obdrží obratem vyplněné a potvrzené tiskopisy.

Pokud je na příslušnou školu nutné lékařské potvrzení, dojde si žák s tímto vyplněným a potvrzeným tiskopisem přihlášky ještě k dětskému lékaři.

Informace platí jak pro vycházející žáky, tak pro zájemce o studium na osmiletých i šestiletých gymnáziích.

Alena Randusová, výchovná poradkyně