Pozvánka na konzultace ve třech

Vážení rodiče,

dovolte, abychom vás jménem vedení školy pozvali na čtvrtletní třídní schůzky, které se v tomto školním roce uskuteční formou konzultací ve třech (dítě-rodič-učitel) v termínu od 5. do 9. listopadu 2018. Třídní učitelé vás již jistě vyzvali k zarezervování termínu schůzky.

Věříme, že  tato forma spolupráce bude prospěšná pro všechny zúčastněné strany.

Zároveň si vás dovolujeme pozvat na výstavu prací vašich dětí, které byly vyhotoveny v rámci vzdělávacího projektu „100 let republiky“. Práce najdete vystavené na chodbách školy a v prostoru školní jídelny.

Těšíme se na setkání.

Vedení ZŠ Průhonice