Čtenářské dílny (1. ročník)

Na konci října si žáci 1. ročníku vyzkoušeli první „Dílnu čtení“.

Dílna čtení je speciální hodina českého jazyka. Jejím úkolem je rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost, vztah k literatuře a umožnit jim prožívat příjemné estetické zážitky z četby, a to již od útlého věku.

Žáci si na tuto hodinu donesli z domova oblíbenou knížku, kterou četli nebo právě čtou s rodiči. Každý malý čtenář dostal prostor knížku představit a podělit se o své dojmy. Nechyběla společná diskuse v kroužku a práce s pracovními listy. Dílna čtení vzbudila u dětí velký zájem a již nyní se těšíme na další pokračování.

Lucie Stuchlíková & Martina Mudruňková & Jana Bergerová, třídní učitelky I. C, I. B a I. A