Oslavy 100 let republiky

Jako každý rok,  i letos si žáci a učitelé Základní školy Průhonice připomněli náš nejvýznamnější státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu.

Letošní oslavy ale byly jiné, slavnostnější, o čemž svědčila i česká státní vlajka vlající nad hlavním vstupem do školy. Červenomodrobílý prapor jakoby po celý říjen napovídal, že se blíží něco mimořádného. Připomínalo se totiž stoleté výročí vyhlášení naší republiky, státu, který se zrodil z trosek, masakru a rozvratu první světové války a který se v prvních dvaceti letech svojí existence stal ostrovem demokracie ve střední Evropě.

Do oslav kulatého jubilea se zapojili žáci všech ročníků naší školy. Ti nejmladší vytvářeli v hodinách výtvarné výchovy díla s pohádkovými a večerníčkovými motivy. Žáci vyšších ročníků pracovali na výtvarně pojatých vizitkách významných osobností československé politiky, kultury i sportu. Malovala se loga světově proslulých firem a samostatný panel logicky patřil podniku nejznámějšímu a patrně i nejúspěšnějšímu – mladoboleslavské Škodě Auto.

V hodinách dějepisu na druhém stupni bylo stoletému výročí věnováno mnoho času, což dokládají úžasně zpracované výukové projekty, které na sebe na školních chodbách strhávají zaslouženou pozornost žáků, učitelů i cizích návštěvníků školy. Zachycují nejvýznamnější události československé a české historie – od 28. října 1918 až po vstup do Evropské unie v květnu 2004.

Vrcholem školních oslav 100. výročí republiky bylo slavnostní shromáždění všech žáků ve školní jídelně, kterého se zúčastnil i pan starosta Bohumil Řehák a pan místostarosta Petr Beneš. Po české a slovenské hymně a projevech zazpívali žáci nejoblíbenější píseň prvního československého prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“, na programu nemohla chybět píseň Karla Hašlera „Ta naše písnička česká“. Pomyslným hudebním vrcholem bylo v samém závěru pěvecké sólo žákyně 5. ročníku Alžběty Kubátové s písní Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka „Chválím Tě, země má“, ke kterému se s chutí připojili i ostatní žáci.

Na závěr je třeba vyjádřit velké poděkování všem žákům i učitelům, že oslavy 100 let vyhlášení Československé republiky proběhly ve škole důstojným způsobem. Snad se ostatní neurazí, ale speciální poděkování si jistě zaslouží paní učitelka Veronika Schilders za výtvarnou část a paní učitelky Světlana Vrbková a Anna Marie Špičková za hudební část projektu oslav.

Věřme, že 28. říjen 1918 a vznik samostatného Československa je odkazem, ke kterému se ještě dlouho budeme s hrdostí vracet.

Pane prezidente Masaryku, děkujeme Vám!

Roman Navrátil

Na Youtube kanále školy se můžete podívat na vystoupení našich žáků.

Píseň Večerníček.

Píseň Ach synku, synku.

Píseň Chválím tě, země má.

Píseň Ta naše písnička česká.