Bezpečně do školy (I. A)

Děti z I. A se zabývaly tématem bezpečného chování na chodníku a silnici.

Jakmile vše teoreticky v hodinách prvouky zvládly, vyrazily do okolí školy. Paní učitelka bedlivě sledovala, zda se děti správně rozhlíží u přechodu pro chodce. Zjišťovala, jestli rozumí světelným signálům na semaforu. Po cestě děti sledovaly dopravní značky.  Ty nejčastěji používané se naučily při hře poznávat.

Ve výtvarné výchově si děti vytvořily město plné silnic a křižovatek.

Až půjdou děti samy do školy, jistě si uvědomí všechna pravidla, se kterými se při výuce setkaly.

Jana Bergerová, třídní učitelka I. A