Adaptační kurz 5. ročníku

Dne 14. září a 2. října 2018 byl ve škole pro žáky pátých tříd připraven adaptační program. Cílem této akce bylo stmelit nově vytvořené kolektivy žáků, navodit přátelskou atmosféru ve třídách a také lépe poznat nově příchozí žáky.

Žákům se věnovali zkušení lektoři na zážitkovou pedagogiku. Po celé čtyři vyučovací hodiny byly přítomny i nové třídní učitelky. Společně si připomněli třídní pravidla a úskalí jejich porušování. Každý žák dostal prostor, aby ostatním ukázal své přednosti a schopnosti. Všichni se společně dobře bavili a užili si spoustu legrace.

Alena Randusová, výchovná poradkyně