Rozmístění tříd, třídnictví (2018/2019)

Ředitelka školy: Mgr. Ester Štorková Pavilon B (1. p.)
Zást. řed. pro 1. stupeň: Mgr. Romana Šilová Pavilon B (1. p.)
Zást. řed. pro 2. stupeň: Mgr. Roman Navrátil Pavilon B (1. p.)
Ekonomka školy: Blanka Ježková Pavilon B (1. p.)
Školník: Josef Houlík Pavilon B (suterén)
Sborovna Pavilon B (1. p.)

Třídy 1. stupně

I. A (Mgr. Jana Bergerová) Pavilon E (přízemí)
I. B (Mgr. Martina Mudruňková) Pavilon E (1. p.)
I. C (Mgr. Lucie Stuchlíková) Pavilon E (1. p.)
II. A (Mgr. Ilona Kaplanová) Pavilon A (přízemí)
II. B (PaedDr. Kateřina Petrášková) Pavilon D (přízemí)
II. C (Mgr. Soňa Svobodová Králová) Pavilon A (přízemí)
III. A (Mgr. Markéta Průšová) Pavilon A (1. p.)
III. B (Mgr. Alena Fingralová) Pavilon A (1. p.)
III. C (Mgr. Veronika Pöschlová) Pavilon A (1. p.)
IV. A (Mgr. Silvie Strnadová) Pavilon C (1. p.)
IV. B (Mgr. Gabriela Kubanová) Pavilon C (1. p.)
IV. C (Bc. Mária Kromelová) Pavilon C (1. p.)
V. A (Mgr. Petra Švábíková) Pavilon B (1. p.)
V. B (Mgr. Anna Marie Špičková) Pavilon A (přízemí)

Třídy 2. stupně

VI. A (Mgr. Radka Jílková) Pavilon D (1. p.)
VI. B (Bc. Lukáš Kačinetz) Pavilon B (přízemí)
VII. A (Mgr. Jana Hanusová) Pavilon D (1. p.)
VII. B (Mgr. Iva Chudomelová) Pavilon D (1. p.)
VIII. A (Mgr. Hana Helcl Hoffmannová) Pavilon D (přízemí)
VIII. B (Ing. Barbora Vošická) Pavilon D (přízemí)
IX. (Mgr. Světlana Vrbková) Pavilon D (1. p.)

Školní družina

I. oddělení ŠD (Soňa Smržová) Pavilon E (přízemí, třída I. A)
II. oddělení ŠD (Hana Květoňová) Pavilon E (1. p., třída I. B)
III. oddělení ŠD (Mgr. Dana Otradovcová) Pavilon E (1. p., třída I. C)
IV. oddělení ŠD (Bc. Eva Kohoutová) Pavilon A (přízemí, třída II. C)
V. oddělení ŠD (Iva Marvanová) Pavilon A (přízemí, třída II. A)
VI. oddělení ŠD (Mgr. Petr Vondra) Pavilon D (přízemí, třída II. B)